Chính phủ Anh ngày 06/4 đã bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận với phe đối lập nhằm tháo gỡ thế bế tắc cho cuộc khủng hoảng Brexit hiện nay. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, các cuộc đàm phán giữa hai bên trong tuần này vẫn chưa đem lại bất kỳ tiến triển nào.