Đi giữa thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có hai người ở cái tuổi xưa nay hiếm đang cùng bồi hồi tìm lại khung cảnh gặp gỡ của ngày hôm qua, ngày mà cả dân tộc Việt Nam vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc thống nhất đất nước, còn ông bà thì vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ gia đinh sau 28 năm biền biệt cách xa. Hai con người có số phận gắn liền với số phận của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ  ngày ấy là Đại tá, anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63,  và người vợ của mình là bà Trần Ngọc Ảnh.