Lịch sử là một dòng chảy liên tục, nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Vị trí trang trọng nhất của lịch sử không phải là trong những cuốn sách hay những thước phim đen trắng một thời, mà vị trí trang trọng nhất của lịch sử chính là được nâng niu và trân quý nơi góc nhỏ trong trái tim mỗi người. Và đáng quý hơn khi nó trở thành nền tảng, động lực, sợi dây vô hình gắn kết nhiều thế hệ.