Đà Lạt vùng đất lành để người muôn nẻo tụ về và làng hoa Thái Phiên cũng được tạo nên từ những chuyến di cư ấy. Người xưa đã tạo lập nên một điểm tựa tinh thần chung cho người dân ấp Thái Phiên, bởi vậy mỗi người dân trong ấp đã hòa cái riêng của mình trong cái chung của quê hương mới để có một Thái Phiên hôm nay thắm màu hoa, tươi màu áo, trầm lắng những yêu thương của đất với người, của người với đất.