"Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời.
Hà Nội hồng ầm ầm rung,
Hà Nội vùng đứng lên! Hà Nội vùng đứng lên! Sông Hồng reo Hà Nội vùng đứng lên!"

Đó là không khí của Hà Nội những ngày mùa đông năm 1946, không khí ấy vẫn còn lưu dấu lại trên những con phố thanh bình của Hà Nội sau gần 70 năm. Tượng đài cảm tử, một biểu tượng thiêng liêng cho tinh tần quả cảm anh dũng của quân dân thủ đô những ngày đầu kháng chiến. Biểu tượng ấy, tinh thần ấy đã được viết nên bởi biết bao máu xương và nước mắt . Và mùa đông năm 1946 mãi mãi là mùa đông không thể nào quên không phải chỉ riêng đối với Hà Nội mà còn đối với cả vận mệnh chung của nước Việt Nam non trẻ. Đâu đâu cũng thấy một khí thế chiến đấu ngút trời, đâu đâu cũng thấy một tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".