Những ngày qua, đội ngũ những người làm báo hình trong quân đội nói chung, đặc biệt là các đơn vị và các tác giả có tác phẩm tham gia Liên hoan Truyền hình Toàn quân lần thứ XI đã thực sự sống trong không khí sôi nổi của những ngày hội giao lưu và học hỏi. Trong buổi giao lưu "Những người làm báo hình quân đội" hôm nay 14/9/2016, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những tâm huyết về nghề, những trăn trở qua mỗi câu chuyện tác nghiệp đặc thù của những cán bộ chiến sĩ làm báo hình trong quân đội, để từ đó cùng truyền đi ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo và tiếp tục nâng cao nghiệp vụ và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền của những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.