Việt Bắc những năm kháng chiến chống Pháp là nơi đã nuôi dưỡng phong trào cách mạng của ta lớn mạnh không ngừng. Việt Bắc, vùng rừng núi phía đông bắc Tổ quốc đã mở rộng vòng tay đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng hàng vạn cán bộ chiến sĩ trong điều kiện hết sức thiếu thốn, khó khăn. Đồng bào các dân tộc Việt Bắc "Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng" đã đùm bọc, che chở , bảo vệ các cơ quan đầu não trong suốt hành trình kháng chiến.

Ở nơi đó: 

Núi giăng thành lũy sắt dày

Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.

Mênh mông bốn mặt sương mù

Đất trời ta cả chiến khu một lòng.