Thành lập hơn 10 năm nay, Câu lạc bộ “Quê hương xanh” của các cựu chiến binh quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân các khu vực tự nguyện tham gia trong các buổi dọn vệ sinh môi trường đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đây được đánh giá là một trong những mô hình điểm của quận Liên Chiểu, được chính quyền thành phố biểu dương và khuyến khích nhân rộng.