Chiều ngày 22/05, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Đại tướng Phan Văn Giang – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa 15 chủ trì gặp mặt. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường – Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương – Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; các đại biểu Quốc hội khóa 15 đang công tác trong quân đội.