Hôm nay 25/3/2020, Đảng bộ Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Đại hội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Tổng cục. Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị dự, chỉ đạo đại hội.