Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 142:

- Hà Giang: quy tập 6 hài cốt liệt sĩ.

- Tìm thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ tại Savannakhet Lào.

- Hành trình đi tìm đồng đội của cựu chiến binh Chu Văn Triệu.

- Hành trình trở về quê hương của liệt sĩ Bùi Đức May.

-Thông tin về nơi chôn cất HCLS Trương Văn Phúc.