Ngoài hoạt động tuyên truyền biển đảo đã ký kết giữa Quân chủng Hải quân và 49 tỉnh thành, 15 cơ quan Trung ương, địa phương, thời gian qua, bộ đội Hải quân tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền trực tiếp đến ngư dân và Chi cục thủy sản các tỉnh ven biển. Hoạt động này giúp ngư dân có được hiểu biết cơ bản về luật pháp quốc tế trên biển, xác định được vị trí các vùng biển giáp ranh, để yên tâm đánh bắt trên vùng biển Việt Nam và không xâm phạm chủ quyền trên biển của các nước.