Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 226 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam.

- Đối thoại Shangri - La và thông điệp của Việt Nam.

- Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.