Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 251 có những nội dung chính sau đây:

- Hai bệnh viện Dã chiến GGHB của Việt Nam đổi quân an toàn tại Cộng hòa Nam Sudan.

- Lễ bàn giao chức Chủ tịch ADMM và ADMM+ cho Việt Nam.