"Máu đào của các thương binh liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Đó là những người quyết hy sinh tính mạng họ để giữ gìn tính mệnh của đồng bào, họ hy sinh cả gia đình và tài sản của họ để bảo vệ gia đình và tài sản của đồng bào. Vì vậy, tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy". Từ lời căn dặn của Bác, Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Tất cả những việc làm ý nghĩa ấy đều bắt nguồn từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.