Để giúp các em thí sinh dự thi vào các trường quân đội năm 2019 có cái nhìn rõ hơn về chuyên ngành đào tạo cũng như điều kiện dự thi vào các trường quân đội. Cẩm nang tuyển sinh quân sự trong chương trình Hộp thư Quốc phòng - Số 13 mời quý vị, các đồng chí và các em thí sinh cùng chúng tôi tới thăm Học viên Biên phòng. Đây là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của lực lượng biên phòng - nơi được coi là cái nôi đào tạo của những người lính làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của đất nước.