Chuyên mục "Hộp thư Quốc phòng - Số 7" sẽ là những giải đáp của Đại tá Trần Ngọc Duy - Trưởng phòng Thu - Sổ thẻ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng về những thắc mắc liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế quân nhân, bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân.