Chuyên mục Hộp thư quốc phòng tiếp tục nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả về các vấn đề liên quan đến hướng dẫn giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công không còn giấy tờ, hồ sơ gốc hoặc không còn người làm chứng. Và để tiếp tục giải đáp các thắc mắc trên, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Số 8 của Hộp thư quốc phòng.