Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, Bộ Quốc phòng đã thực hiện chính sách cấp thẻ BHYT cho 100% quân nhân tại ngũ. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình thực hiện BHYT trong toàn quân, và trong một năm triển khai thực hiện, bảo hiểm y tế quân nhân thực sự đã đem lại những lợi ích thiết thực giúp cho quân nhân tại ngũ yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Chương trình Hộp thư quốc phòng - Số 14 sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn về chính sách BHYT đối với quân nhân.