Chương trình Hộp thư truyền hình số 171 tuần này sẽ là một số chia sẻ và giải đáp hữu ích của Đại tá Nguyễn Thành Long, trưởng phòng Quân số chính sách Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt nam về những điểm mới trong luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng.