Đứng chân trên địa bàn có địa hình sông suối phức tạp, những năm qua, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 luôn chú trọng đến công tác huấn luyện vượt sông, hành trú quân. Đây là nội dung huấn luyện khó, phức tạp và nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn khắc phục, nỗ lực luyện tập vừa phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, vừa sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Ghi nhận tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3.