Vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương, lại là vùng đất khó canh tác nhưng người cựu chiến binh Lê Văn Thận trong chương trình Người lính trở về đã làm được điều đó, hơn nữa làm rất tốt và trở thành điển hình cựu chiến binh làm kinh tế tại quê hương.