Hàng năm mỗi đợt Xuân về cũng là lúc ở chân núi Đuổm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên lại vang tiếng trống gọi mùa lễ hội. Được tổ chức vào đầu tháng giêng với những nghi thức độc đáo mang đậm giá trị văn hóa lịch sử, lễ hội đền Đuổm là nét đẹp cổ truyền của bà con dân tộc Tầy Nùng và người dân nơi đây.