"Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ..."

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Thư gửi đồng bào và bộ đội" (Vệ Quốc quân và dân quân du kích Tả Ngạn, Liên khu 3", ngày 10/11/1951, Báo Quân đội nhân dân, số 34, ra ngày 01/12/1951)