Trong chương trình "Nhận diện sự thật" tuần này sẽ là cuộc Tọa đàm trực tuyến  nhận diện suy thoái và "tự chuyển hóa" qua báo chí truyền thống. Do Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam - Táp chí Người Làm báo - Báo nhà báo & công luận thực hiện.