Cứ mỗi lần đất nước ta tiến hành kỷ niệm các sự kiện lớn thì các thế lực thù địch lại tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp ý nghĩa của sự kiện đó. Lần này cũng vậy, khi nước ta chuẩn bị kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9 thì chiêu trò đó lại tái diễn nhưng với thủ đoạn nguy hiểm hơn, đó là phủ nhận công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò to lớn của chủ nghĩa Mac - Lenin đối với Cách mạng Việt Nam cũng như phủ nhận thành quả của Cách mạng Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhận diện vấn đề này trong chương trình Nhận diện sự thật số 85.