Lịch sử gắn liền với truyền thống, với niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Những biểu tượng trong lịch sử đã tạo nên sức mạnh to lớn của mỗi dân tộc. Ngày nay, lịch sử Việt Nam không thể nào quên những tấm gương lẫm liệt của hàng triệu người trong các cuộc chiến tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian vừa qua, trên không gian mạng, đặc biệt là các trang mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng nhằm xuyên tạc và bôi nhọ lịch sử. Họ làm như vậy nhằm mục đích gì? Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 84 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề.