Thời gian gần đây, các thế lực thù địch và đối tượng xấu tăng cường sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chống phá, chia rẽ nội bộ, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta bằng những chiêu trò cũ rích như mạo danh cán bộ có uy tín, nhất là một số cán bộ lão thành có nhiều đóng góp cho Cách mạng và người nổi tiếng. Những đơn thư tố cáo theo kiểu cáo mượn oai hùm, ném đá giấu tay để bịa đặt, vu khống các lãnh tụ, tiền bối và hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng vũ trang, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phá hoại quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Hiện tượng này đã không còn mới và dư luận xã hội cũng đã quen thuộc đến mức ít bận tâm nhưng chúng ta vẫn cần khái quát, nhận diện và cảnh giác cao độ trước những chiêu trò mạo danh, chia rẽ nội bộ này.