Vào ngày 19/6/2017, tại New York, Hoa Kỳ, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã ra bản phúc trình với tựa đề là Không chốn dung thân cho các nhà hoạt động vì nhân quyền. Nội dung chủ yếu của phúc trình cho rằng, nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam thường xuyên bị hành hung, đàn áp và đe dọa trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2017. Vậy Human Rights Watch có thật là đại diện cho giá trị nhân quyền của nhân loại hay chỉ là con rối trong tay các thế lực thù địch? Động cơ nào khiến Human Rights Watch đưa ra phúc trình chứa đựng nhiều mâu thuẫn, thông tin một chiều và thiếu tính xác thực một cách vội vàng như vậy? Cùng với sự phân tích, bình luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 78 sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề.