Thời gian gần đây trên một số tờ báo và trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, ý kiến cho rằng đã đến lúc quân đội không nên làm kinh tế. Quân đội tham gia làm kinh tế sẽ ảnh hưởng tới chức năng, nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ Tổ quốc của quân đội. Thực chất vấn đề này ra sao và có dụ ý gì, với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về bản chất của vấn đề.