Trong nhiều số phát sóng gần đây, vấn đề quân đội tham gia làm kinh tế đã được đề cập và phân tích rất cụ thể để khẳng định đây là chủ trương nhất quán đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Thế nhưng gần đây trên mạng xã hội, vẫn còn có những nhận thức không đúng về việc này, ngoài các quan điểm sai trái phản động còn có một số quan điểm là "nước sông, công lính", lợi thế đất đai, xe cộ và phương tiện, cho rằng quân đội có nhiều lợi thế hơn trong việc sản xuất kinh doanh, được hưởng đặc quyền, đặc lợi riêng và có lợi ích nhóm. Vậy sự thật là gì? Chúng ta cùng nhận diện trong chương trình "nhận diện sự thật" ngày hôm nay.