Giữ vững thông tin liên lạc là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi trong tác chiến nói chung và chiến dịch phòng ngự nói riêng. Trong chiến tranh công nghệ cao, thông tin giữ vai trò đặc biệt và được coi là chỗ dựa của vũ khí trang bị. Do đó, hiện đại hóa thông tin liên lạc quân sự là yêu cầu khách quan để có thể bảo vệ vững chắc thành quả của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Việc hiện đại hóa thông tin quân sự đòi hỏi phải có những thiết bị có chất lượng cao để chỉ huy bộ đội. Hơn một thập kỷ qua, cùng với sự phát triển của hệ thống thông tin quân sự, hệ thống Viba số đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng chứng tỏ về dung lượng, tính cơ động, chất lượng, cũng như khả năng cung cấp dịch vụ, khẳng định được vai trò trọng yếu trong hệ thống thông tin quân sự.