Phóng sự ảnh - Số 1994: Những người lính canh giữ biển đảo Tổ quốc.