Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.