Ngân hàng Nhà nước vừa ký kết một thỏa thuận để chính thức tham gia sáng kiến kết nối thanh toán khu vực (RPC) với ngân hàng trung ương 5 nước Đông Nam Á (gồm Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore và Thái Lan). Trọng tâm của sáng kiến là sử dụng hệ thống mã QR cho các giao dịch bán lẻ. Việc tiếp cận công nghệ này dự kiến sẽ được đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình thanh toán bán lẻ qua biên giới.