Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đến nay, nước ta vẫn còn khoảng 5,6 triệu ha đất bị ô nhiễm do bom, mìn, vật nổ còn sót lại, tương đương gần 18% diện tích đất trên cả nước. Bền bỉ nhiều năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công binh vẫn đang nỗ lực rà phá bom mìn và mang lại sức sống, bình yên cho nhiều vùng đất.