Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế mới đây có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành; các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông về việc rà soát, chấn chỉnh thái độ và y đức của nhân viên y tế.