Lịch sử thế giới có những mối liên hệ và gắn bó diệu kì giữa các quốc gia dân tộc, dù ở cách xa nhau hàng vạn cây số. Sự kết nối gắn bó giữa hai dân tộc Việt – Nga là một ví dụ như thế. Với không ít người dân hai nước Việt – Nga, họ luôn giữ trong trái tim mình hình ảnh của nước kia như quê hương của mình. Tổ quốc thứ hai gần gũi, thân thuộc và tình nghĩa.