Tăng cường thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu khu vực biên giới; các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ, trung tâm thương mại, các tuyến địa bàn trọng điểm đường bộ, đường biển. Đồng thời chủ động nắm tình hình, kiểm tra đột xuất tại một số tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi có khả năng xảy ra buôn lậu là những biện pháp quyết liệt của lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh, góp phần giữ bình yên cho biên giới.