Rubik Cuộc sống ngày 17/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Ai chịu trách nhiệm ở dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

- Hãy cho đi để nối dài sự sống.

- Tháp Eiffel mini phát điện tại Bỉ.