Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 20/10/2018 có những nội dung chính sau đây: 

- Tiêu điểm: Muốn giữ loa phường - Cần làm gì ?

- Giá trị của một phụ nữ.

- Hình ảnh ấn tượng: Siêu thị thông minh không nhân viên đầu tiên tại Singapore.