Những hiệu ứng lan tỏa được bắt nguồn từ những bước chân không mỏi và những nỗ lực không ngừng... Nghề báo đúng là một nghề không trải hoa hồng cũng không trải thảm đỏ, đó là cả một sự phấn đấu bằng trí tuệ, bằng cả sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, thậm chí cả máu và nước mắt. Có lẽ, ở thời kỳ nào người làm báo cũng cần có lửa đam mê mới có thể dấn thân với nghề, và có lẽ với những người làm báo nói chung và những anh em nhà báo trong quân đội nói riêng, họ luôn hướng đến mục tiêu học tập và làm theo tư tưởng của Bác Hồ, đó là học phương pháp làm báo của Bác với "bút sắc, lòng trong" và rèn luyện bản lĩnh, tố chất của người làm báo để phục vụ Đảng, nhà nước và nhân dân.