Tháng 12 này, lửa truyền thống lan tỏa khắp non sông, Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, ai cũng háo hức đắm mình trong các chiến công và những câu chuyện chiến đấu cảm động, tranh thủ cơ hội đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại tung ra nhiều thủ đoạn nguy hiểm với những luận điệu xuyên tạc hòng hạ thấp ý nghĩa của các sự kiện đó, phủ nhận thành quả Cách mạng của nhân dân ta. Nhưng, sự thật không thể phủ nhận, dù ai nói ngả nói nghiêng thì sự kiện toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị lịch sử và thực tiễn sâu sắc.