Tăng cường huấn luyện phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn là những nội dung được Lữ đoàn Công binh 270, Quân khu 5 tích cực thực hiện trong thời gian vừa qua, nhằm đưa bộ đội vào sát vào thực tế, giỏi việc mình và biết nhiều việc khác. Cùng với đó, Lữ đoàn còn chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, trang bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi miền Trung đang bước vào mùa mưa bão.