Với sự chủ trì của Việt Nam, Hội nghị trực tuyến Chính sách An ninh Diễn đàn khu vực ASEAN (ASPC) đã chính thức diễn ra. Hội nghị có sự tham gia của 26 đoàn đối tác trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Ban Thư ký ASEAN. Hội nghị nhằm chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và vai trò của hợp tác quốc phòng trong bối cảnh Covid-19 và hậu Covid-19, nâng cao vai trò của hợp tác kênh quốc phòng - quân sự trong ARF cũng như kết nối mạnh mẽ hơn giữa ARF và ADMM+. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.