Phóng sự ảnh - Số 2815: Thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Sơn La.