Phóng sự ảnh - Số 2868: Tháng 7 về với Nghĩa trang liệt sĩ Nầm.