Phóng sự ảnh - Số 2533: "Thế giới chào đón Giáng sinh".