Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 13:

- Team Flash công bố người thay thế Slayder.

- Tân binh của NaTus Vincere dương tính với Covid-19.