Những nội dung chính có trong chương trình Thế giới Thể thao Điện tử - Số 16:

- Counter- Strike kỷ niệm tròn 20 năm tuổi.

- 23 Creative - Câu chuyện về những con người theo đuổi thành công cùng Esports.